Hồ sơ năng lực

Ngành nghề kinh doanh chính:

  • Sản xuất các thiết bị phi tiêu chuẩn: xe đẩy, jig, giá kệ, mái vòm nhà xưởng …
  • Sản xuất và cung cấp thùng nhựa công nghiệp, thùng nhựa danpla
  • Cung cấp vật tư phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao cho các nhà sản xuất ô tô, xe máy Logistics ( Vận tải và Kho bãi )