Khóa học mở cửa bình an

MỞ CỬA BÌNH AN BAO GỒM 4 CẤP ĐỘ

CẤP ĐỘ 1: GIẢI MÃ BÌNH AN 

CẤP ĐỘ 2: TÔI GIẢI MÃ TÔI

CẤP ĐỘ 3: MỞ TÂM BÌNH AN 

CẤP ĐỘ 4: BÌNH AN TỰ TẠI 

Thầy giảng rất nhiệt tình 

Học trò chăm chú và say sưa

Chủ tịch thư giãn

Thầy trò cùng sướng.